Земеделска земя

Начална цена: 1008.00 лв. Покажи в EUR

3990 кв.м., Казашка река
с. Казашка река, м-ст Двата шиника

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 18:17
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 071005 /нула, седем, едно, нула, нула, пет/, в местността "Двата шиника", целият с площ от 3,990 /три декара деветстотин и деветдесет квадратни метра/, находящ се в землището на с.Казашка река, общ.Аврен, обл.Варна, ЕКАТТЕ 35208 /тридесет и пет хиляди двеста и осем/, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при не поливни условия: трета, при граници: имот № 071007 - нива, имот № 0710

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви