Земеделска земя

Начална цена: 1456.00 лв. Покажи в EUR

5400 кв.м., Казашка река
с. Казашка река, м-ст Караорман

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 02.04.2018 до 02.05.2018
Обявяване на: 03.05.2018 10:00
Публикувана на: 13.03.2018 18:19
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с№ 067014 /нула, шест, седем, нула, едно, четири/, в местността "Караорман", целият с площ от 5,400 дка /пет декара и четиристотин квадратни метра/, находящ се в землището на с.Казашка река, общ.Аврен, обл.Варна, ЕКАТТЕ 35208 /тридесет и пет хиляди двеста и осем/, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при не поливни условия: четвърта, при граници: имот № 067013 - нива, имот № 000119 - полски път, имот № 067016 - нива и имот № 067026 – нива.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви