Производствен имот

Начална цена: 1064664.00 лв. Покажи в EUR

5159 кв.м., ДОБРИЧ
Индустриална зона

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 27.04.2018 09:00
Публикувана на: 14.03.2018 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, Индустриална зона, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.36.28 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-Д-878/12.08.2008г. на Началник на СГКК-Добрич, с площ по акт за собственост от 16 445кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет квадратни метра/, а по скица - 16 447кв.м. /шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начина на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 36.10, парцел 36.26, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор №72624.36.28.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем, точка, едно/, със застроена площ по акт за собственост от 4725 кв.м. /четири хиляди седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, а по скица - 4726 кв.м. /четири хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра/ , брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, с конструкция: Масивна, с частични стомано-бетонни елементи, Сграда с идентификатор №72624.36.28.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, три, шест, точка, две, осем, точка, две/, със застроена площ от 433 кв.м. /четиристотин тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2, предназначение: Промишлена сграда, с конструкция: Масивна, с частични стомано-бетонни елементи, при съседи на поземления имот: 72624.36.48, 72624.36.29, 72624.36.24, 72624.36.30, 72624.36.52, 72624.36.51, 72624.36.53, 72624.36.54, както и Електрически телфер с товароподемност 3,2т. - 2бр. и Електрически телфер с товароподемност 2,0т. - 3бр.;

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви