Гараж

Начална цена: 9360.00 лв. Покажи в EUR

16 кв.м., СОФИЯ
ул. Могилата 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мариян Николов Петков
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 10:00
Публикувана на: 16.04.2018 15:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ГАРАЖ №22 /двадесет и две/ в сутерена на сградата на кота -3.40 /минус три цяло четиридесет стотни метра/, с площ на гаража 15.60 /петнадесет цяло и шестдесет стотни/ кв. метра, при съседи: подземна улица; Г-21; двор; и Г-23, заедно със съответните идеални части на сградата и от правото на строеж върху терена. Гореописания обект представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.905.1054.1.74 /шест осем едно три четири точка девет нула пет точка едно нула пет четири точка едно точка седем четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, м. Витоша Вец Симеоново, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сутерена на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.905.1054 /шест осем едно три четири точка девет нула пет точка едно нула пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, няма данни за площ на обекта. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.905.1054.1.73, 68134.905.1054.1.75, под обекта: няма, над обекта: няма;

ЧСИ

Име: Мариян Николов Петков
Служебен номер: 851
Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 71, вх.1, ет.3, ап.5
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.marlex-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Мариян Николов Петков

Актуални обяви