Къща

Начална цена: 75440.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., СОФИЯ
ул. Поибрене №5

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стефан Христов Петров
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 09:00
Публикувана на: 16.04.2018 15:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, Община Столична, район Витоша, квартал Княжево, улица Поибрене №5 /пет/, цялото с площ от 515 / петстотин и петнадесет/ квадратни метра, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XXXII-159 от квартал 20 по плана на град София, местността "Цар Борис III /трети/" съгласно Решение № 89 от Протокол № 23 / 19.03.2001 г., при съседи по скица: улица, УПИ № XXXIII-161, УПИ № XXVIII-160, УПИ XXIX - 157 и УПИ XXXI 158, ЗАЕДНО с построената в мястото ЖИЛИЩНА СГРАДА/ северозападен близнак/ със застроена площ от около 67 кв.метра, състоящ се от три зимниа в сутерена, хол, спалня,кхня,антре и санитарен възел и тераса на апртера и тавански етаж, ЗАЕДНО с ГАРАЖ застроен на около 24 кв.м., а съгласно скица представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1891.159 по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69 / 14.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, р-н Витоша,ул. „Поибрене“ №5, с площ от 542 кв.м. С трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), ЗАЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.1 с застроена площ от 78 кв.м., с брой етажи: 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.2 със застроена площ от 43 кв.м., с брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.3 с застроена площ от 21 кв.м., с брой етажи: 1, с предназачение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 68134.1891.159.4 със застроена площ от 17 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

ЧСИ

Име: Стефан Христов Петров
Служебен номер: 921
Телефон: 02 943 83 75
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.София, бул. "Витоша" № 130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://stefanpetrov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Христов Петров

Актуални обяви