Магазин

Начална цена: 24256.00 лв. Покажи в EUR

28 кв.м., РУСЕ
ул. „Борисова” № 52

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 09:00
Публикувана на: 16.04.2018 16:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.18/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, осемнадесет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 28.00 кв.м./двадесет и осем квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.137.1.1, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан 24 256 лв. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.19/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, деветнадесет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 33.00 кв.м./тридесет и три квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.137.1.20, 63427.2.137.1.21; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.137.1.2, 63427.2.137.1.1, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 39 744 лв. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.20/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 20.00 кв.м./двадесет квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.137.1.19, 63427.2.137.1.21; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.137.1.1, 63427.2.137.1.2, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 24 408 лв. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.21/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и едно/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 196.00 кв.м./сто деветдесет и шест квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.137.1.19, 63427.2.137.1.20, 63427.2.137.1.22, 63427.2.137.1.23; под обекта: 63427.2.137.1.34; над обекта: 63427.2.137.1.3, 63427.2.137.1.1, 63427.2.137.1.2, 63427.2.137.1.24, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 239 608 лв. 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.22/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и две/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 54.00 кв.м./петдесет и четири квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.137.1.21, 63427.2137.1.23; под обекта: 63427.2.137.1.34; над обекта: 63427.2.137.1.24, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 65 712 лв. 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.137.1.23/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем, точка, едно, точка, двадесет и три/, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова” № 52/петдесет и две/, ет. 0/нула/, който самостоятелен обект се намира с сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.137/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, сто тридесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 89.00 кв.м./осемдесет и девет квадратни метра/; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.137.1.21, 63427.2.137.1.22; под обекта: 63427.2.137.1.34; над обекта: 63427.2.137.1.24, стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 112 656 лв.

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Георги Сава Раковски №13, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви