Къща

Начална цена: 46480.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Бачево
УЛ. ПЕЙО К.ЯВОРОВ № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 12:00
Публикувана на: 16.04.2018 17:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV 539 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и девети/, в квартал 41 /четиридесет и първи/, по плана на село Бачево, община Разлог, с площ от 633 /шестстотин тридесет и три/ квадратни метра, ведно с построената в имота Масивна жилищен сграда, с площ по скица от 84 кв.м., при съседи на урегулирания поземлен имот по скица: УПИ V 540 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин и четиридесет/, УПИ VІ 541. 542 /шести, отреден за имоти с планоснимачни номера петстотин четиридесет и първи и петстотин четиридесет и втори/, УПИ ІV 538 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и осми/, УПИ ІХ 346 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер триста четиридесет и шест/ и улица. Съгласно Удостоверение изх. № 137/05.04.2018г. на Община Разлог УПИ ХV 539, кв. 41 е идентичен с УПИ XVI, пл. 513, кв. 41 по плана на с. Бачево, одобрен с Решение № 127/2008г. на ОБс Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 46 480,00 лв. / четиридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви