Производствен имот

Начална цена: 82408.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Бачево

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 12:30
Публикувана на: 16.04.2018 17:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ - 447 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин четиридесет и седми/, в квартал 47 /четиридесет и седем/ по плана на село Бачево, община Разлог, с площ от 579.40 /петстотин седемдесет и девет цяло и четиридесет стотни/ квадратни метра, ведно с построената в имота Масивна сграда с обща застроена площ от 246.60 /двеста четиридесет и шест цяло и шест десети/ квадратни метра, състояща се от производствена част - фурна и търговска част за извършване на продажби - магазин, при съседи на имота по скица: от две страни улица и УПИ VІІ. Съгласно Удостоверение изх. № 138/05.04.2018г. на Община Разлог УПИ VІІІ - 447, кв. 47 е идентичен с УПИ X, пл. 447, кв. 47 по плана на с. Бачево, одобрен с Решение № 127/2008г. на ОБс - Разлог. КАНДИДАТ КУПУВАЧИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ЗА СГРАДАТА ИМА ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 82 408.00 лв. /осемдесет и две хиляди четиристотин и осем лева/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви