Земеделска земя

Начална цена: 1048.00 лв. Покажи в EUR

1751 кв.м., Добринище
М. ВЪКОВИЯ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 17.04.2018 до 17.05.2018
Обявяване на: 18.05.2018 13:30
Публикувана на: 16.04.2018 18:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21498.13.13 /две едно четири девет осем точка едно три точка едно три/, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, находящ се в град Добринище, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 92/15.12.2007 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: местност ВЪКОВИЯ, с площ от 1751 /хиляда седемстотин петдесет и един/ квадратни метра, категория на земята при неполивни условия: 6, с номер по предходен план: 130013, квартал: 0, при съседи на имота: имоти с идентификатори № 21498.13.177, 21498.13.15, 21498.13.4, 21498.13.3, 21498.13.14, който имот по документ за собственост представлява 1/6 идеални части от НИВА от 1.751 дка в м.”ВЪКОВИЯ”, имот план.№ 013013 по плана за земеразделяне, землището на с.Добринище, при съседи: н ци на Никола Теофилов Дамянов,нива н ци на Петър Иванов Ергин, нива на н ци на Георги Тошев Макриев, нива н ци на Петър Павлов Пумпалов,полски път на Общината. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 1 048.00 лв. /хиляда и четиридесет и осем лева/

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви