Двустаен апартамент

Начална цена: 68580.00 лв. Покажи в EUR

58 кв.м., Слънчев бряг
к.к. Слънчев бряг, х-л Андромеда

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 25.04.2018 до 25.05.2018
Обявяване на: 28.05.2018 11:15
Публикувана на: 24.04.2018 17:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.31 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка тридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 3, ап. 3, с предназначение: жилище апартамент, брой нива: 1, с площ 57.80 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет стотни/ кв.м., прилежащи части: 14.78 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.1, 51500.506.95.1.30, под обекта-№ 51500.506.95.1.18, над обекта 51500.506.95.1.34, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 68 580.00 лв. /шестдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 230, том 1, дв.вх.рег. № 7526 от 14.10.2009г. – в полза на НАП ТДД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.30 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка тридесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 3, ателие 2, с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива: 1, с площ 36.83 кв.м. /тридесет и шест цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., прилежащи части: 9.23 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.31, под обекта-№ 51500.506.95.1.17, над обекта 51500.506.95.1.33, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 43 650.00 лв. /четиридесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 230, том 1, дв.вх.рег. № 7526 от 14.10.2009г. – в полза на НАП ТДД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.29 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 3, ателие 1, с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива: 1, с площ 39.75 кв.м. /тридесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., прилежащи части: 9.97 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж няма, под обекта-№ 51500.506.95.1.16, над обекта 51500.506.95.1.32, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 47 160.00 лв. /четиридесет и седем хиляди сто и шестдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан . Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Възбрана акт № 67, том 1, дв.вх.рег. № 1922 от 16.04.2009г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.27 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ателие 8, с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива: 1, с площ 41.39 кв.м. /четиридесет и едно цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м., прилежащи части: 10.38 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж : № 51500.506.95.1.26, 51500.506.95.1.28, под обекта-№ 51500.506.95.1.36, над обекта 51500.506.95.1.14, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 49 140.00 лв. /четиридесет и девет хиляди сто и четиридесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Възбрана акт № 67, том 1, дв.вх.рег. № 1922 от 16.04.2009г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.26 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ателие 7, с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива: 1, с площ 37.47 кв.м. /тридесет и седем цяло и четиридесет и седем стотни/ кв.м., прилежащи части: 9.39 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж : № 51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.27, под обекта-№ 51500.506.95.1.36, над обекта 51500.506.95.1.13, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА №1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 44 460.00 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Възбрана акт № 67, том 1, дв.вх.рег. № 1922 от 16.04.2009г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.25 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ап. 6, с предназначение: жилище апартамент, брой нива: 1, с площ 57.71 кв.м. /петдесет и седем цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м., прилежащи части: 13,86 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.26, под обекта-№ 51500.506.95.1.36, над обекта 51500.506.95.1.12, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 68 400.00 лв. /шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.24 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ап. 5, с предназначение: жилище апартамент, брой нива: 1, с площ 70.09 кв.м. / седемдесет цяло и девет стотни/ кв.м., прилежащи части: 16,84 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.25, 51500.506.95.1.23, под обекта-№ 51500.506.95.1.36, над обекта 51500.506.95.1.11, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 83 070.00 лв. /осемдесет и три хиляди и седемдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Възбрана акт № 67, том 1, дв.вх.рег. № 1922 от 16.04.2009г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.23 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ап. 4, с предназначение: жилище апартамент, брой нива: 1, с площ 69.53 кв.м. /шестдесет и девет цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., прилежащи части: 16,70 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.24, 51500.506.95.1.22, под обекта-№ 51500.506.95.1.36, над обекта 51500.506.95.1.19, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 82 440.00 лв. /осемдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 62, том 1, дв.вх.рег. № 5187 от 30.06.2008г. – в полза на НАП ТДД, Възбрана акт № 67, том 1, дв.вх.рег. № 1922 от 16.04.2009г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в полза на „Хелиос-Метал Център“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 8754 от 01.10.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 11, том 1, дв.вх.рег. № 9828 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 12, том 1, дв.вх.рег. № 9830 от 11.11.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 290 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Отбелязвания към удостоверения за особен залог акт № 73, том 1, дв.вх.рег. № 309 от 23.01.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 124, том 2, дв.вх.рег. № 6274 от 17.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Възбрана акт № 132, том 2, дв.вх.рег. № 6472 от 21.08.2015г. – в полза на „Сожелиз-България“ ЕООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 7630 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 9, том 1, дв.вх.рег. № 7631 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 10, том 1, дв.вх.рег. № 7632 от 25.09.2015г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 99, том 1, дв.вх.рег. № 991 от 10.03.2016г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Възбрана акт № 5, том 2, дв.вх.рег. № 3592 от 24.06.2016г. – в полза на „НТТ-3“ООД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 4492 от 21.07.2016г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 191, том 1, дв.вх.рег. № 1608 от 10.04.2017г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 228, том 1, дв.вх.рег. № 2038 от 03.05.2017г. -по настоящото дело, Възбрана акт № 233, том 1, дв.вх.рег. № 2082 от 04.05.2017г. – в полза на „Венигаз“ЕООД и Република България и Възбрана акт № 35, том 2, дв.вх.рег. № 3156 от 14.06.2017г. – в полза на Петър Николов Севов. 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.95.1.22 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно, точка двадесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, одобрени със Заповед № РД-18-46/18-08.2006 г., с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1, ап. 3, с предназначение: жилище апартамент, брой нива: 1, с площ 57.80 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет стотни/ кв.м., прилежащи части: 14,49 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж-№ 51500.506.95.1.23, 51500.506.95.1.21, под обекта-няма, над обекта 51500.506.95.1.18, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.95.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет, точка едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51500.506.95. /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, деветдесет и пет/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта на имота е в размер на 68 580.00 лв. /шестдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет лева/- която цена е 90% от началната цена по първата продан. Имота има вписани: Възбрана от данъчна администрация акт № 76, том 1, дв.вх.рег. № 6471 от 30.07.2008г. – в полза на НАП ТДД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 6564 от 30.08.2010г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД, Апорт акт № 40, том 1, дв.вх.рег. № 82 от 10.01.2013г., Възбрана акт № 22, том 1, дв.вх.рег. № 171 от 17.01.2013г. – в полза на НАП ТД Бургас, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 7948 от 26.09.2013г. – в полза на ТБ“Инвестбанк“АД и „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 2, том 1, дв.вх.рег. № 1907 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 3, том 1, дв.вх.рег. № 1908 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 4, том 1, дв.вх.рег. № 1909 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 5, том 1, дв.вх.рег. № 1910 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 6, том 1, дв.вх.рег. № 1911 от 01.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Залог върху търговско предприятие акт № 8, том 1, дв.вх.рег. № 2637 от 29.04.2014г. – в полза на „Българска Банка за Развитие“АД, Възбрана акт № 93, том 2, дв.вх.рег. № 5867 от 22.07.2014г. – в п

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви