Гараж

Начална цена: 10000.00 лв. Покажи в EUR

19 кв.м., СОФИЯ
гр. София, улица „Люботрън” № 3, 5, 7

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 21.05.2018 до 21.06.2018
Обявяване на: 22.06.2018 11:00
Публикувана на: 17.05.2018 11:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се в партерния етаж на жилищна сграда на улица „Люботрън” № 3, 5, 7 /три, пет и седем/, в квартал „Лозенец”, град София, с площ от 18,51 кв. м. /осемнадесет цяло и петдесет и една стотни/, при граници: север – двор, изток – стълбище, юг – офис № 2 /две/, запад – гараж № 3 /три/, ЗАЕДНО с 0.45 % /нула цяло и четиридесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел XXII-10, 11, 12 /двадесет и втори за имоти с планоснимачни номера десети, единадесети и дванадесети/, в квартал 269 /двеста шестдесет и девети/, по плана на град София, местността „Лозенец – Кръста”.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Стефан Панайотов, тел. 089 44 820 46,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви