Земеделска земя

Начална цена: 11600.00 лв. Покажи в EUR

12093 кв.м., Калояново
местността „Рангелища“, в землището на с. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523, общ. Калояоново

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 19.06.2018 15:00
Публикувана на: 17.05.2018 11:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот с № 081008 (нула, осем, едно, нула, нула, осем) в землището на с. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523, общ. Калояоново, с площ от 12.093 дка (дванадесет декара и деветдесет и три кв.м.), начин на трайно ползване- оризище, категория на земята при неполивни условия- четвърта, находящ се в местността „Рангелища“ , при граници (съседи): имот № 081002- Оризище на наследници на Петър Андреев Бакалски, имот № 081014- полски път на общ. Калояново, имот № 081009- Оризище на Евгения Станчева Койнова, имот № 080002- Напоителен канал на обш. Калояново.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви