Земеделска земя

Начална цена: 1120.00 лв. Покажи в EUR

1136 кв.м., Калояново
местност „МТС“, в землището на с. Калояново, общ. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 19.06.2018 15:30
Публикувана на: 17.05.2018 11:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот с № 050002 (нула, пет, нула, нула, нула, две) в землището на с. Калояново, общ. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523, с площ от 1.136 дка (един декар и сто тридесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване : нива, категория на земята при неполивни условия- четвърта, находящ се в местност „МТС“, при граници (съседи): имот № 050001- нива на наследници на Петър Видолов Порязов, имот № 05003- нива на Георги Иванов Кашев, имот № 028169- път IV кл.на общ. Калояново, имот № 049062- полски път на общ. Калояново.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви