Земеделска земя

Начална цена: 1200.00 лв. Покажи в EUR

1286 кв.м., Калояново
местност „Ханза“, в землището на с. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523, общ. Калояново

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 18.05.2018 до 18.06.2018
Обявяване на: 19.06.2018 16:00
Публикувана на: 17.05.2018 11:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Имот с № 028170 (нула, две, осем, едно, седем, нула) в землището на с. Калояново, с ЕКАТТЕ 35523, общ. Калояново, с площ от 1.286 дка (един декар и двеста осемдесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия- пета, находящ се в местност „Ханза“ , при граници (съседи): имот № 028180- местен път на общ. Калояоново, имот № 028171- нива на наследници на Георги Димов Панчев, имот № 028169 – път IV кл. на общ. Калояново.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви