Къща

Начална цена: 3213.18 лв. Покажи в EUR

2010 кв.м., Дряновец
ул. Възраждане №1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 20.05.2018 до 20.06.2018
Обявяване на: 21.06.2018 09:00
Публикувана на: 17.05.2018 11:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-327 /дванадесет римско тире триста двадесет и седем/ в квартал 11 /единадесет/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе с площ 890 кв.м. /осемстотин и деветдесет квадратни метра/, с адрес улица Възраждане № 1 /едно/, незастроен, при граници и съседи: УПИ XIII-327, УПИ XIV-328 и УПИ XI-328 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-327 /тринадесет римско тире триста двадесет и седем/ в квартал 11 /единадесет/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе с площ 1120 кв.м. /хиляда сто и двадесет квадратни метра/, с адрес улица Възраждане № 1 /едно/, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 156 кв.м. /сто петдесет и шест квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ 4 кв.м. /четири квадратни метра/, при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ XIV-328 и УПИ XII-327.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви