Други

Начална цена: 24000.00 лв. Покажи в EUR

185 кв.м., ЯМБОЛ
184.68/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5 и СО 87374.517.82.7.4

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 00:00
Публикувана на: 01.06.2018 12:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 12.06.2018г. до 12.07.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20178780400697 в сградата на РС-Ямбол, като на 13.07.2018г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, а именно: 1. 4851.64/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно с разположените в имота: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.1, със застроена площ 988 кв.м., брой етажи: 3, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.3, със застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.82.4, със застроена площ 126 кв.м., брой етажи: 4, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.5, със застроена площ 155 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.6, със застроена площ 80 кв.м., брой етажи: 1, Сграда за енергопроизводство с идентификатор 87374.517.82.8, със застроена площ 28 кв.м., брой етажи: 1, Постройка на допълващото застрояване с идентификатор 87374.517.82.9, със застроена площ 8 кв.м., брой етажи: 1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 87374.517.82.10, със застроена площ 87 кв.м., брой етажи: 1, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул.„Димитър Благоев” №5, целият с площ 2635кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.82, ведно с разположената в имота:ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 87374.517.83.1,със застроена площ 458кв.м.,брой етажи: 1, - Цената, от която ще започне проданта общо за двата поземлени имота и сградите в тях, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 541 040 лв. /петстотин четиридесет и една хиляди и четиридесет лева/. 2. 288.78/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със Складова база, склад с идентификатор 87374.517.82.2, със застроена площ 50 кв.м., брой етажи: 1, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.1, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 238.78 кв.м., при граници: на същия етаж: 87374.517.82.7.2, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 39 600 лв. /тридесет и девет хиляди и шестстотин лева/. 3. 185.26/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.2, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 185.26 кв.м., при граници: на същия етаж: 87374.517.82.7.1, 87374.517.82.7.3, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24 080 лв. /двадесет и четири хиляди и осемдесет лева/. 4. 184.97/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.3, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 184,97 кв.м., при граници: на същия етаж: : 87374.517.82.7.4, 87374.517.82.7.2, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24 080 лв. /двадесет и четири хиляди и осемдесет лева/. 5. 184.68/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.4, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 184,68 кв.м., при граници: на същия етаж: : 87374.517.82.7.5, 87374.517.82.7.3, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/. 6. 184.39/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.5, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 184,39 кв.м., при граници: на същия етаж: : 87374.517.82.7.6, 87374.517.82.7.4, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/. 7. 183,28/6063 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.517.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 5, целият с площ 6063 кв.м., трайно предназначение на територията : Урбанизирана, начин на трайно ползване: За хранително – вкусовата промишленост, при граници: им. 87374.517.22, 87374.517.83, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.517.82.7.6, адрес на имота: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 5, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор 87374.517.82, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, с площ: 183,28 кв.м., при граници: на същия етаж: 87374.517.82.7.5, под обекта: няма; над обекта: няма; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 23 840 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин и четиридесет лева/. Имотите са собственост на длъжника по делото „ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВ КОМБИНАТ” АД. За тях е учредена първа по ред договорна ипотека в полза на взикателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 15.05.2007 г., подновена 28.03.2017 г., вписана възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол 16.08.2017 г., възбрана в полза на НАП, вписана в Сл Вп Ямбол на 13.12.2014 г. и втора по ред ипотека в полза на Ямболска популярна каса, вписана в Сл Вп Ямбол на 22.06.2016 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателните предложения се подават отделно за всяка една позиция. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-12.07.2018г.-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,01.06.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220