Къща

Начална цена: 19626.00 лв. Покажи в EUR

168 кв.м., Завет
гр./с. Завет, ул.Освобождение №97

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 05.07.2018 00:00
Публикувана на: 04.06.2018 08:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО, представляващ имот с № 805 /осемстотин и пет/ от квартал 84 /осемдесет и четири/ с площ от 2480 кв.м. /две хиляди четиристотин и осемдесет квадратни метра/ съгласно устройствен план на гр.Завет, одобрен със Заповед № 349/23.04.1985г. и Заповед № УД-02-129А/24.04.2014г. за ЧИ на ПУП, с административен адрес: град Завет, община Завет, област Разград, ул. Освобождение №97 /деветдесет и седем/, с неприложен регулационен план по ПУП на град Завет, като от имота се отчуждават за под улица от 542 до 543, 544, 545 - 865 кв.м. /осемстотин шестдесет пет квадратни метра/ и от имота се предават към УПИ I /едно римско/ - 265 кв.м. /двеста шестдесет и пет квадратни метра/ и към УПИ VI /шест римско/ - 1350 кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, при граници за поземления имот: улица, ПУ №804, ПИ №806, ведно с построените в същото дворно място: СГРАДА №1 - КЪЩА със застроена площ от 168кв.м. /сто шестдесет и осем квадратни метра/; СГРАДА №2 - ДЮКЯН със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/; СГРАДА №3 - САЙВАНТ със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/; СГРАДА №4 - ХАМБАР със застроена площ от 9 кв.м. /девет квадратни метра/..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220