Други

Начална цена: 118324.80 лв. Покажи в EUR

1512 кв.м., Свещари
гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград, с.Свещари

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 05.06.2018 до 05.07.2018
Обявяване на: 06.07.2018 13:30
Публикувана на: 04.06.2018 10:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1.Поземлен имот стопански двор с предназначение на територията- земеделска с идентификатор №65650.12.16/шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет,точка дванадесет, точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, на с. Свещари, Община Исперих, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-28/11.06.2007 г./11.06.2007 г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, находяща се в землището на с.Свещари, с площ по кадастрална карта от 9911 кв. м/ девет хиляди деветстотин и единадесет квадратни метра/, при граници и съседи: имот №65650.12.19, имот №65650.12.18, имот №65650.12.15 и имот №65650.12.13 В едно с находящата се в имота селскостопанска сграда с идентификатор №65650.12.16.1 /шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет, точка дванадесет, точка шестнадесет, точка едно/, със застроена площ по кадастрална карта 1512 кв.м/ хиляда петстотин и дванадесет квадратни метра/, брои етажи 1/ един/.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220