Други

Начална цена: 10548.00 лв. Покажи в EUR

109 кв.м., Свещари
гр./с. с.Свещари, общ.Исперих, обл.Разград, с.Свещари

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 05.06.2018 до 05.07.2018
Обявяване на: 06.07.2018 13:30
Публикувана на: 04.06.2018 10:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2.Поземлен имот с начин на трайно предназначение- земеделски и начин на трайно ползване- за друг вид производствен, складов обект с идентификатор №65650.12.17/ шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет, точка дванадесет, точка седемнадесет/ По кадастрална карта и кадастрални регистри на с, Свещари, Община Исперих, Област Разград одобрени със Заповед РД -18-28/11.06.2007г/11.06.2007г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК,находяща се в село Свещари, с площ по кадастрална карта, 551 кв.м /петстотин петдесет и един квадратни метра/, при граници и съседи имот №65650.12.7 и имот № 65650.12.13 В едно с находящата се в имота селскостопанска сграда с идентификатор 65650.12.17.1/шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет, точка дванадесет, точка седемнадесет, точка едно/, със застроена площ по кадастрална карта 109 кв. м/ сто и девет квадратни метра/, с брой етажи 1/един/.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220