Магазин

Начална цена: 25920.00 лв. Покажи в EUR

23 кв.м., РАЗГРАД
гр./с. Разград, УЛ. "СТРАНДЖА" № 16, ЕТ. 1, магазин №14

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 05.06.2018 до 05.07.2018
Обявяване на: 06.07.2018 10:15
Публикувана на: 05.06.2018 16:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка четиринадесет/, с административен адрес гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 1 (едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ от 22.71 кв.м. /двадесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от търговска зала и общи сервизни помещения, находящ се в централната част на ниво партер на сграда - Търговски комплекс, с идентификатор 61710.505.509.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.509 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет/, ведно с 0,00997% /нула цяло и деветстотин деветдесет и седем стохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж - имот с идентификатор 61710.505.509.1.13, имот с идентификатор 61710.505.509.1.16 и имот с идентификатор 61710.505.509.1.15, под обекта - имот с идентификатор 61710.505.509.1.43, над обекта - имот с идентификатор 61710.505.509.1.41..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220