Къща

Начална цена: 10620.00 лв. Покажи в EUR

321 кв.м., РАЗГРАД
ул.Росица № 22

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 13:30
Публикувана на: 06.06.2018 11:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.502.661 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шестстотин шестдесет и едно/, находящ се на адрес: град Разград, ул.Росица № 22 /двадесет и две/, с площ: 321 кв.м. /триста двадесет и един квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 61710.502.7123, 61710.502.4713, 61710.502.659, 61710.502.662, заедно с построените в имота сгради: 1. 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от: СГРАДА с идентификатор 61710.502.661.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, едно/, застроена площ 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; 2. 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от: СГРАДА с идентификатор 61710.502.661.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, две/, застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; 3. 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от: СГРАДА с идентификатор 61710.502.661.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шестстотин шестдесет и едно, точка, три/, застроена площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда;

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220