Земеделска земя

Начална цена: 367.00 лв. Покажи в EUR

517 кв.м., Мечка
МЕСТНОСТ ВЕЛИКИНА ЧЕШМА - ИД 1272/2016

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:00
Публикувана на: 07.06.2018 10:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/12 ид.ч. /една дванадесета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 327006 /три две седем нула нула шест/, находящ се в землището на с. Мечка, с ЕККАТЕ 47977, общ. Иваново, обл. Русе, в местността „Великина чешма“, с площ 6.200 дка /шест декара и двеста квадратни метра/. Начин на трайно ползване: Нива; вид собственост: Частна; категория на земята при неполивни условия: Трета. При граници: имот № 327007 – нива на Георги Атанасов Николов, имот № 282002 – полски път на общ. Иваново, имот № 327005 – нива на Държавен поземлен фонд, имот № 000310 – полски път на общ. Иваново НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 367.00 лв. вписана Възбрана в полза на Топлофикация Русе ЕАД, , Договор за наем в полза на "БТБ - АГРО" ЕООД, за срок от 5 год., считано от 16.05.2013 г. Определям всеки понеделник и вторник от 13:00 ч. до 17:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3869
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197