Производствен имот

Начална цена: 14400.00 лв. Покажи в EUR

1598 кв.м., Момино

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 14.08.2018 13:30
Публикувана на: 08.06.2018 08:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот находящ се в с. Момино, община Търговище EKATTE 48920, представляващ СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 1.598 /едно цяло петстотин деветдесет и осем хилядни/ дка, имот № 040111 /нула, четири, нула, едно, едно, едно/ по плана на с. Момино, шеста категория, при граници: имот № 040199 пасище, № 000066 ведомствен път, имот № 040004 пасище, имот № 040095 пасище, № 040194 – пасище, мера, заедно с построените в него: 01 - КЪЩА със застроена площ от 51 /петдесет и един/кв.м., 02 - ОВЧАРНИК със застроена площ от 298 /двеста деветдесет и осем/ кв.м., 03 - СКЛАД със застроена площ от 8/осем/ кв.м., ведно с всички други подобрения и приращения върху имота; Заб. Има влязла в сила Заповед № 3-01-459/04.07.2017г. на Кмета на Община Търговище за премахване на незаконно построена КЪЩА с площ от 51 /петдесет и един/ кв.м., изградена в имот № 04011 по плана на с. Момино.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220