Други

Начална цена: 863305.47 лв. Покажи в EUR

44811 кв.м., Веселиново
местността ДО СЕЛО

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 12.07.2018 11:00
Публикувана на: 08.06.2018 12:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 10776.13.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Веселиново, с площ 44811 кв.м., в местността „ДО СЕЛО”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и с начин на трайно ползване: ЗА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА, с категория на земята при неполивни условия: 3 и с номер по предходен план: 013061, при съседи – поземлени имоти с идентификатори: 10776.13.62, 10776.13.56, 10776.13.57, 10776.13.58, 10776.13.38, 10776.13.84, 10776.13.127, 10776.13.78, 10776.13.35, 10776.13.107, 10776.13.83, 10776.13.67, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИ В НЕГО СГРАДИ: 1.Сграда с идентификатор 10776.13.61.1, с площ 175 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост ветеринарна лечебница с площ 162 кв.м.; 2.Сграда с идентификатор 10776.13.61.2, с площ 178 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Сграда за обществено хранене, а по документ за собственост Столова с площ 171 кв.м.; 3.Сграда с идентификатор 10776.13.61.3, с площ 118 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Баня-филтър (сграда битова) с площ 108 кв.м.; 4.Сграда с идентификатор 10776.13.61.4, с площ 69 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Сграда за енергопроизводство, а по документ за собственост Трафопост с площ 74.25 кв.м.; 5.Сграда с идентификатор 10776.13.61.5, с площ 42 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Бетонова площадка с кланица (сграда битова) с площ 49 кв.м.; 6.Сграда с идентификатор 10776.13.61.6, с площ 833 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Краварник с площ 810 кв.м.; 7.Сграда с идентификатор 10776.13.61.7, с площ 1025 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Краварник с площ 810 кв.м.; 8.Сграда с идентификатор 10776.13.61.8, с площ 822 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Краварник с площ 810 кв.м.; 9.Сграда с идентификатор 10776.13.61.9, с площ 1017 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Краварник с площ 810 кв.м.; 10.Сграда с идентификатор 10776.13.61.10, с площ 830 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Краварник с площ 810 кв.м.; 11.Сграда с идентификатор 10776.13.61.11, с площ 9 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Кантар с площ 7.50 кв.м.; 12.Сграда с идентификатор 10776.13.61.12, с площ 18 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация, а по документ за собственост Помпена станция, хидрофор, противопожарен водоем с площ 6.25 кв.м. за първата, 17.50 кв.м. за втората и 10.50 кв.м. за последната; 13.Сграда с идентификатор 10776.13.61.13, с площ 727 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Силажна яма; 14.Сграда с идентификатор 10776.13.61.14, с площ 736 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Силажна яма; 15.Сграда с идентификатор 10776.13.61.15, с площ 730 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Сеновал с площ 720 кв.м.; 16.Сграда с идентификатор 10776.13.61.16, с площ 682 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Телчарник (краварник) с площ 684 кв.м.; 17.Сграда с идентификатор 10776.13.61.17, с площ 840 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Селскостопанска сграда, а по документ за собственост Родилно (краварник) с площ 837.50 кв.м.; 18.Сграда с идентификатор 10776.13.61.18, с площ 13 кв.м., с брой етажи: 1 и с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация, а по документ за собственост Помпена станция с площ 6.25 кв.м. и 19.Бетонова площадка със застроена площ 5394 кв.м. /пет хиляди и триста и деветдесет и четири кв.м./, ВЕДНО СЪС СЪВКУПНОСТ ОТ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, намиращи се в описания по-горе поземлен имот и в построените в него сгради, а именно: 1.Метален съд с носеща конструкция; 2.Метална шлосерска маса 3/1,5 м. № 1; 3.Метален навес над хранилки и мет. ограда; 4.Двукрили метални врати - 2 броя; 5.Метална шлосерска маса 3/1,5 м. № 2; 6.Метален шкаф от ел. табло в Сграда 10; 7.Метални прегради вътре в Сгради 08 и 09; 8.Метален навес над хранилки и мет. ограда; 9.Метални прегради и ограда, между Сгради 07 и 06 Краварници; 10.Метална конструкция от верижно-планков транспортьор за оборска тор, югозападно от Сграда 07 Краварник; 11.Метални прегради вътре в Сгради 06 и 07; 12.Метален сенник и метална ограда, югозападно от Сграда 07 Краварник; 13.Метален сенник и метална ограда, североизточно от Сграда 06 Краварник; 14.Метална конструкция от верижно-планков транспортьор за оборска тор, североизточно от Сграда 06 Краварник; 15.Метална конструкция от кантар и навес над платформата, пред Сграда 11 Сграда с друго предназначение /кантар/; 16.Метален шкаф от ел. табло ниско напрежение в Сграда 04 Трансформ.пост; 17.Трансформатор в секция „Високо напрежение”, в Сграда 04 Трансф.пост и 18.Стоманобетонови стълбове за вътрешна мрежа ниско напреж. и осветление - 12 бр.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220