Фабрика

Начална цена: 545856.00 лв. Покажи в EUR

415 кв.м., ЕТРОПОЛЕ

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 12.07.2018 09:00
Публикувана на: 08.06.2018 12:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 1302 /втори, отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста и две/, в кв. 119 /сто и деветнадесет/ по плана на град Етрополе, с площ от 1 354 /хиляда триста петдесет и четири/ кв. м., ведно с построените в имота сгради съставляващи МАНДРА, състояща се от цех за сирене със застроена площ от 415 /четиристотин и петнадесет/ кв. м., обхващащ приемно отделение с площ от 7,50 /седем цяло и петдесет/ кв. м., лаборатория с площ от 4,20 /четири цяло и двадесет/ кв. м., цех за пастьоризация с площ от 20,70 /двадесет цяло и седемдесет/ кв. м., цех за сирене със застроена площ от 64,24 /шестдесет и четири цяло двадесет и четири/ кв. м., цех за квасено мляко с площ от 34,62 /тридесет и четири цяло шестдесет и две стотни/ кв. м., цех за прясно мляко с площ от 41,25 /четиридесет и едно цяло двадесет и пет стотни/ кв. м., цех за масло с площ от 38,33 /тридесет и осем цяло тридесет и три стотни/ кв. м., пласмент с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. м., склад за готова продукция с площ от 10,25 /десет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., съблекалня със санитарен възел с площ от 26,25 /двадесети шест цяло двадесет и пет стотни/ кв. м., склад за материали с площ от 9,15 /девет цяло и петнадесет/ кв. м., заедно с цех за пушено сирене и кашкавал със застроена площ 140 / сто и четиридесет/ кв. м., заедно с парно помещение, при граници на имота: от двете страни улица, УПИ I – 1 300 и 1301, УПИ XI 1303, УПИ X – 1304, УПИ IX – 1305, УПИ III 1307.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221