Къща

Начална цена: 98496.00 лв. Покажи в EUR

697 кв.м., СЛИВЕН
УЛ. КОСТА ВЕЛКОВ № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 10.07.2018 16:00
Публикувана на: 08.06.2018 14:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.441 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка четиристотин четиридесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 697.00 кв.м. /шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Коста Велков“ № 13, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 819, ведно с построената в имота: Сграда с идентификатор № 67338.702.441.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и две точка четиристотин четиридесет и едно точка едно/, със застроена площ 108.00 кв.м. /сто и осем квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, заедно с всички подобрения в имота, при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.702.442, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.454, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.440, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.439 и поземлен имот с идентификатор № 67338.702.438.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220