Търговски имот

Начална цена: 35856.00 лв. Покажи в EUR

215 кв.м., Пленимир

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.06.2018 до 26.07.2018
Обявяване на: 27.07.2018 09:00
Публикувана на: 11.06.2018 08:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 1200 кв.м./хиляда и двеста квадртани метра/, представляващо УПИ І-2/парцел първи в квартал втори/ по дворищно релугационния план на село Пленимир, община Ген.Тошево, ведно с изградената в имота масивна сграда с площ от 215 кв.м./двеста и петнадесет квадратни метра, представляваща търговски комплекс, без граници по документ за собственост. Описание: Недвижимият имот  се намира в  центъра на с. Пленимир, отстоящо на 4 км. от международен път  Варна-Добрич-Генерал Тошево-Кардам-КПП Йовково. Ограден е от три страни с метална ограда-мрежа. Незастроената земя е покрита с бетонова площадка пред сграда, а зад нея земята не се стопанисва. Съседният имот е отреден за озеленяване-парк, а останалите имоти са застроени с жилищни и административни сгради. Подходът към имота е от изток от към главната улица на селото, лице на сграда  на юг , към второстепенна  улица на селото. Построената в него масивна сграда, с предназначение за търговски комплекс, е разположена в югоизточната част - с подход от изток от към главната улица на селото и подход от юг, откъм второстепенна улица. Сградата е с три входа от юг-два за крлиенти и един за зареждане. Разделена е на два обекта, всеки със самостоятелен вход: Магазин за хранителни стоки и Магазин за промишлени стоки. Магазинът за хранителни стоки е в югозападната част на сградата и се състои от следните помещения-търговска зала, склад, помещение за зареждане със самостояте лен вход от юг и сервизно помещение; снабден е с ел. и  ВиК, които в момента на огледа прекъснати-обектът не е в експлоатация. Магазинът за промишлени стоки е с  вход от  юг от към главния вход на сградата и се състои от две по мещения-търговска зала и склад, с дървена единична дограма с външни метални решетки за врати и прозорци, снабден с ел. и  ВиК инсталации-прекъснати. Година на построяване – 1954г. Година на реновиране и подобрения -  2006г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Генерал Тошево: Възбрана №114, том 1, дв.вх.рег.№3258/18.09.2015 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221