Магазин

Начална цена: 21096.00 лв. Покажи в EUR

204 кв.м., ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.06.2018 до 26.07.2018
Обявяване на: 27.07.2018 09:00
Публикувана на: 11.06.2018 08:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот с административен адрес: гр.Ген.Тошево, общ.Ген.Тошево, кв.Пастир, представляващ МАСИВНА СГРАДА-МАГАЗИН И ПИВНИЦА със застроена площ от 204 кв.м./двеста и четири квадратни метра/, изградена в дворно място, цялато с площ от 610 кв.м./шестстотин и десет квадратни метра/, от които 182 кв.м./ сто осемдесет и два квадратни метра/, собственост на длъжника „РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП“ C ЕИК 000833394, а разликата от 428 кв.м./четиристотин двадесет и осем квадартни метра/ - общинска собственост, върху които на кооперацията е отстъпено право на строеж, представляващ УПИ І-общ. хр/първи за имот с планоснимачен номер обществено хранене/, в кв.21 /квартал двадесет и първи/ по подробния устройствен план на града, при граници и съседи: ул.“Цар Борис“, ул.“Ангел Кънчев“, УПИ ІІ-110 и УПИ XVIII-123. Описание: Недвижимият имот се намира в центъра на квартал Пастир, отстоящ на 2 км. от центъра на гр. Генерал Тошево. Съседните имоти са застроени с жилищни и административни сгради. Магазинът през 2006 г. е разделен на три помещения, всяко със самостоятелен вход от запад. Търговският обект се състои от Магазин за хранителни стоки, склад и сладкарница. Подът и в трите обекта е теракот, стени и таван-гипсова шпакловка с латекс, дограма ПВЦ витрини. Всяко помещение е снабдено с ел. инсталация, а  ВиК инсталацията и сервизно то помещение се намират в Магазина за хранителни стоки. Сервизното помещение е с под-теракот, стени-фаянс на височина  1,30 м., нагоре и по таван-гипсова шпакловка с латекс. Състояние добро на търговския обект.Обектът за обществено хранене-пивница е с под-бетон, стени и таван-циментова гладка мазилка. По стени декоративна дървена облицовка на височина 1,50 м., дървен барплот и рукванд, дървена дограма за врата и прозорци.Година на построяване - 1965г.Година на реновиране и подобрения - 2006г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Ген.Тошево: Възбрана № 115, том І, дв.вх.рег.1932/13.08.2014г.; Искова молба, вписана под №9, том 3, дв.вх.рег.1594/02.07.2014г.; Обезпечителна възбрана № 132, том І, дв.вх.рег.2407/22.07.2013г.; Възбрана № 1 том І, дв.вх.рег.1/03.01.2012г.; Възбрана № 187, том І, дв.вх.рег.3433/11.10.2011г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221