Търговски имот

Начална цена: 430977.60 лв. Покажи в EUR

788 кв.м., СМОЛЯН
пл.Свобода № 1, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 10:00
Публикувана на: 11.06.2018 12:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.915.333.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян, обл.Смолян, одобрени със Заповед РД 18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Смолян, п.к. 4700, пл.“Свобода“ № 1, ет.2 , самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 787,92 кв.м., ВЕДНО с прилежащи части: 47,52% идеални части от общите части на сградата с идентификатор 67653.915.333.1, конструкция-масивна, година на построяване – 1951 г. и ВЕДНО с 47,52 % идеални части от собствеността върху поземления имот с идентификатор 67653.915.333, целия с площ 615 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседни самостоятелни обекти в сградата за самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под обекта 67653.915.333.1.8, над обекта:няма, за земята: 67653.915.531, 67653.915.357, 67653.915.334, 67653.915.326, 67653.915.332. Втори етаж (първо ниво на СО) се състои от входно предверие, коридор-стълбище, пенсионерски клуб, състоящ се от зала с бар-плот и камина, кухня, две малки зали, една стая с монтиран котел, четири броя офиси, магазин и сервизен възел – тоалетни. Трети етаж (второ ниво на СО) се състои от стълби, коридор и 12 броя офиси.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №3а, хотел Кипарис алфа, офис 111 и 112
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220