Тристаен апартамент

Начална цена: 40320.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. "Перелик" № 3А, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 10:00
Публикувана на: 11.06.2018 15:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, представляващ апартамент № 4 (четвърти) с идентификационен № 67653.918.128.1.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, две, осем, точка, едно, точка, четири), със застроена площ 85.58 кв. м. (осемдесет и пет цяло петдесет и осем), състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти съгласно схема на СГКК-Смолян № 3504/03.04.2008 г.: на същия етаж – няма, под обекта – 002 (нула, нула, две); над обекта – обект 006 (нула, нула, шест), при граници съгласно документа за собственост: държавен апартамент и Здравко Харачаров, попадащ на втори (2) етаж във вход „А“, в сграда с идентификационен № 67653.918.128.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, две, осем, точка, едно), представляваща жилищен блок ДЦ – 3 (три), група „А“, с административен адрес: гр. Смолян, ул. „Перелик“ № 3А (три, а), ет. 2 (две), построена в поземлен имот с идентификационен № 67653.918.128 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, две, осем) от кадастрален район 918 (девет, едно, осем) по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на ИД на АГКК-София, ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три) с полезна площ от 7.80 кв. м. (седем цяло и осемдесет стотни), при граници: държавно избено помещение и Йордан и Мариана Йорданови, ведно с 3,48% (три цяло и четиридесет и осем) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 3.48%(три цяло и четиридесет и осем) идеални части от правото на строеж върху имота.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220