Парцел

Начална цена: 60960.00 лв. Покажи в EUR

2540 кв.м., Широка Лъка
с. Широка лъка, общ. Смолян, местност "Ходжовото"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 10:00
Публикувана на: 11.06.2018 15:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕЗАСТРОЕНО МЯСТО цялото с площ от 2540 /две хиляди петстотин и четиридесет/ кв.м., представляващо имот пл. № 735 /седемстотин тридесет и пети/, участващ в УПИ /парцел/ I – 735 /първи – седемстотин тридесет и пет/, в кв. 63 /шестдесет и трети/, по действащия план на с. Широка лъка, област Смолян, местност „Ходжовото“. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-5/07.02.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 83274.501.735 /осем, три, две, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, три, пет/ с площ от 2650 /две хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м., находящ се в с. Широка лъка, п.к. 4840, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м./, при съседи: 83274.501.779, 83274.501.780, 83274.501.761, 83274.501.2000 и 83274.501.5030.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220