Офис

Начална цена: 44550.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ
ул.Георги Бенковски № 10, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 13.07.2018 до 13.08.2018
Обявяване на: 14.08.2018 13:30
Публикувана на: 11.06.2018 16:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА, представляващ по кадастралната карта на град Търговище, одобрена със Заповед № PД-18-18/17.06.2005г. на ИД на АГКК имот с идентификатор №73626.507.448.3.3 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, нула, седем, точка, четири, четири, осем, точка, три, точка, три/, който попада в сграда с идентификатор № 73626.507.448.3 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, нула, седем, точка, четири, четири, осем, точка, три/, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №73626.507.448 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, нула, седем, точка, четири, четири, осем/, с предназначение: ОФИС /съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № РВЕ-01-42/25.04.2007г. на Община Търговище/, с административен адрес гр.Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. Георги Бенковски № 10/десет/, ет.1/едно, с площ от 78.13/седемдесет и осем цяло и тринадесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект №73626.507.448.3.2, под обекта – няма, над обекта: обект №73626.507.448.3.5, заедно с ТАВАН № 2/две/ с площ от 17.20 /седемнадесет цяло и двадесет стотни/ кв.м., при граници: изток-стълбище; запад-таван № 1 на Йордан Хр. Испорски; север-двора; юг-коридора на таваните; от горе-покрив; от долу-апартамент № 6 на Живка Василева от трети етаж, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 22.53/двадесет и две цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., при граници: изток-общо избено помещение: запад-ул. Бенковски, север-двора на кооперацията, юг-изба №4 на Йордан Испорски, от долу-земя, както и 11.44/единадесет цяло и четиридесет и четири стотни/% ид.ч. от общите, части на сградата и правото на строеж върху поземления имот;

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220