Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Двустаен апартамент

Начална цена: 31536.00 лв. Покажи в EUR

68 кв.м., СЛИВЕН
УЛ. ДОБРИ ДОБРЕВ № 5 В, ЕТ. 2, АП. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 04.10.2018 16:30
Публикувана на: 12.06.2018 07:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идф.№ 67338.526.136.7.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и шест точка седем точка две/, с административен адрес: гр.Сливен, ул."Добри Добрев" № 5в /пет, буква В/, етаж № 2 /две/, апартамент № 2 /две/, попадащ в сграда № 67338.526.136.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и шест точка седем/ и в поземлен имот № 67338.526.136 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и шест/, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 67,90 кв.м. /шестдесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, хол, кухня, тераса и сервизно помещение, обособен в самостоятелен жилищен обект, при съседи: на същия етаж: от всички страни външен зид, под обекта: имот с идентификатор № 67338.526.136.7.1, както и припадащите се 16,41 кв.м. /шестнадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата и 1/20 ид.ч. /една двадесета идеална част/ от правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.526.136 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто тридесет и шест/, с адрес: гр.Сливен, ул."Добри Добрев" № 5в, с площ на целия от 397,00 кв.м. /триста деветдесет и седем квадратни метра/, с предназначение и начин на трайно ползване: урбанизирана територия за ниско застрояване, със стар идентификатор 7051 /седем хиляди петдесет и първи/, при съседи поземлени имоти с идентификатори № 67338.526.146, 67338.526.135, 67338.526.137 и 67338.526.147, който имот по документ за собственост се индивидуализира като имот № XI-2028 /единадесети за две хиляди двадесет и осми/ в кв.174 /сто седемдесет и четвърти/ по плана на гр.Сливен с площ от 419,00 кв.м. /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/ при граници: имот № XII-2016 /дванадесети за две хиляди и шестнадесети/, имот № X-2025 /десети за две хиляди двадесет и пети/ и улици от две страни.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3882
  • Продажба на МПС: 238
  • Продажба на имущество: 242