Къща

Начална цена: 36000.00 лв. Покажи в EUR

368 кв.м., ОМУРТАГ
гр.Омуртаг, ул.Цанко Церковски № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 09.07.2018 до 09.08.2018
Обявяване на: 10.08.2018 13:30
Публикувана на: 12.06.2018 09:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Омуртаг. ул.Цанко Церковски № 5/пет/, община Омуртаг, област Търговище, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53535.501.244 /петдесет и три хиляди петстотин тридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и четири/ с площ от 368 кв.м. /триста шестдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и Начин на трайно ползване:Ниско застрояване/до 10м/, номер по предходен план: кв.20, парцел 9, при съседи имоти с идентификатори №53535.501.245, 53535.501.3054, 53535.501.243 и 53535.501.253, заедно с построените в този имот: 1/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.244.1 /петдесет и три хиляди петстотин тридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и четири, точка, едно/ със застроена площ от 67.00кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/ на два етажа с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна и избени помещения към нея със застроена площ от 20.00кв.м. /двадесет квадратни метра/; 2/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.244.2 /петдесет и три хиляди петстотин тридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и четири, точка, две/ със застроена площ от 13.00кв.м. /тринадесет квадратни метра/ на един етаж с предназначение: Селскостопанска сграда; 3/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.244.4 /петдесет и три хиляди петстотин тридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и четири, точка, четири/ със застроена площ от 12.00кв.м. /дванадесет квадратни метра/ на един етаж с предназначение: Селскостопанска сграда и 4/ СГРАДА с идентификатор № 53535.501.244.3 /петдесет и три хиляди петстотин тридесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, двеста четиридесет и четири, точка, три/ със застроена площ от 20.00кв.м. /двадесет квадратни метра/ на един етаж с предназначение: ГАРАЖ, ведно с всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220