Къща

Начална цена: 28339.20 лв. Покажи в EUR

94 кв.м., ПИРДОП
гр. Пирдоп, ул. "Доктор Марков" № 8

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 09:00
Публикувана на: 12.06.2018 09:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Пирдоп, ул. "Доктор Марков" № 8, община Пирдоп, Софийска област, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 934 /деветстотин тридесет и четири/ кв. м., съставляващ парцел IV-1380 /четвърти за имот планоснимачен номер хиляда триста и осемдесет/ в крартал 79 /седемдесет и девет/, съгласно утвърдения със заповед № 302/1984 г. дворищно-регулационен план на гр. Пирдоп, при съседи на имота: от изток - улица, от запад - Стефан Петров Кирилов, от север - Веселин Иванов Харалампиев, Георги Иванов Иванов, Мария Иванова Стоименова, и от юг - Кирил Стефанов Лесев, заедно с построените върху него едноетажна, еднофамилна, паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 94 /деветдесет и четири/ кв. метра, състояща се от мазе, салон, кухня, три стаи и остъклена тераса; едноетажна масивна СГРАДА със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв. метра; НАВЕС със застроена площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м.; едноетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ кв. метра и двуетажна паянтова СТОАПНСКА СГРАДА със застроена площ от 71 /седемдесет и един/ кв. метра.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197