Парцел

Начална цена: 18076.30 лв. Покажи в EUR

383 кв.м., СОФИЯ
гр. София, Столична община, район Красна поляна, ул. "Доростол" № 9. Продава се 1/2 ид.ч. от имота!

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Срок: от 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:00
Публикувана на: 12.06.2018 09:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) 241 /двеста четиридесет и едно/, в квартал 60 /шестдесет/, по плана на гр. София, местност "Факултета", находящ се в гр. София, Столична община, район Красна поляна, ул. "Доростол" № 9, с площ по скица от 383,00 /триста осемдесет и три/ квадратни метра, а съгласно доказателствен акт за собственост с площ от 380,00 /триста и осемдесет/ квадратни метра, при граници по скица: улица, ПИ 238, ПИ 239, ПИ 240 и ПИ 242, заедно с 1/2 (една втора) ид.ч. от построената върху описания по-горе поземлен имот едноетажна жилищна сграда, състояща се от три стаи, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от около 80,00 /осемдесет/ квадратни метра, съгласно доказателствен нотариален акт за собственост, а съгласно скици на поземлен имот и сграда, издадени от АГКК-София град представляващ: 1/2 (една втора) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1109.44, с адрес на поземления имот: гр.София, р-н Красна поляна, ул. „Доростол“ № 9, с площ от 384 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 241, квартал 60, при съседи: 68134.1109.48, 68134.1109.53, 68134.1109.322, 68134.1109.36, 68134.1109.33, ЗАЕДНО с 1/2 (една втора) ид.ч. от построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 68134.1109.44.2, със застроена площ от 95 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма. Забележка: горепосочената едноетажна жилищна сграда е разрушена!!!

ЧСИ

Име: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Служебен номер: 839
Телефон: 02 - 9832003
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г.С.Раковски №82, ет.1 надпартерен, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://kirezieva.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220