Къща

Начална цена: 5944.00 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., Соколово

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 27.06.2018 до 27.07.2018
Обявяване на: 30.07.2018 14:30
Публикувана на: 12.06.2018 09:53

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67948.500.167 по КК и КР на село Соколово, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-66 от 01.11.2007 год. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: село Соколово, п.к. 5538, улица Сергей Румянцев № 18, с площ 1311 кв.м. С трайно предназначение на територията: ^урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по "предходен план: 167, квартал 13, парцел 2, при съседни имоти с идентификатори: 67948.500.168, 67948.500.374, 67948.500.373, 67948.500.166, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 67948.500.167.1, със застроена площ от 61 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, СГРАДА с идентификатор 67948.500.167.2, със застроена площ от 32 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 67948.500.167.3, със застроена площ от 46 кв.м., брой етажи 1 с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 67948.500.167.4, със застроена площ от 53 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 67948.500.167.5, със застроена площ от 27 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: селскостопанска сграда, както и всички подобрения в имота

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221