Къща

Начална цена: 23544.00 лв. Покажи в EUR

2500 кв.м., Хаджи Димитър
566-2017 УЛ.ПЪРВА №16

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 12.10.2018 09:00
Публикувана на: 12.06.2018 10:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, представляващо парцел ІІІ/трети/, пл.№57/петдесет и седем/, кв.14/четиринадесет/ по плана на с.Хаджи Димитър, общ.Каварна, обл.Добрич, с площ от 2500.000/две хиляди и петстотин/кв.м., ведно с построената в него КЪЩА ЗА ЖИВЕЕНЕ, при граници и съседи:Желязко Желязков, насл.на Стойко Стойков, насл.на Иван Драганов и улица. Поземлен имот 77044.501.128/седем, седем, нула, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, осем/, област Добрич, община Крушари, с.Хаджи Димитър, п.к.9657, ул.Първа №16, вид собств.Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване/до 10м/, площ 2696/две хиляди шестотин деветдесет и шест/кв.м., по кадастрална карта на населеното място, а по документ за собственост с площ от 2500/две хиляди и петстотин/кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-27/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с изградените в същото сгради:Сграда 77044.501.128.1, функц.предн.Друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1, застроена площ 71кв.м., Сграда 77044.501.128.2 функц.предн.Друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1, застроена площ 70кв.м., Сграда 77044.501.128.3 функц.предн.Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 34кв.м., Сграда 77044.501.128.4 функц.предн.Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 26кв.м., Сграда 77044.501.128.5 функц.предн.Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 25кв.м., Сграда 77044.501.128.6 функц.предн.Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 21кв.м., и Сграда 77044.501.128.7 функц.предн.Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 28кв.м.,

ЧСИ

Име: Слави Русев Сербезов
Служебен номер: 739
Телефон: 058 - 605766
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, пл. Свобода No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Слави Русев Сербезов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221