Други

Начална цена: 34200.90 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., ПЕТРИЧ
гр.Петрич, ул.”Дончо Лазаров” № 3, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 15.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 11:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № 1 (първи), изграден до степен “груб строеж”, със застроена площ от 106.68 кв.м. (сто и шест цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, две спални, тоалетна, баня, тераса, коридор, при съседи на апартамента: апартамент № 2 /две/, двор, стълбищна клетка и от две страни – калканни стени, отдолу – гаражи, отгоре-апартамент № 3, ведно с припадащите му се 8,19 кв.м /осем цяло и деветнадесет стотни квадратни метра / от общите части на сградата, апартамента разположен на ВТОРИ ЕТАЖ на кота + 3,30 м. (плюс три цяло и тридесет стотни метра/ в ЧЕТИРИЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща Застройка № 2 /две/, състояща се от гаражен етаж, три жилищни етажа и терасовиден жилищен етаж/, със застроена площ, съгласно одобрен архитектурен проект от 196 кв.м. (сто деветдесет и шест квадратни метра) и разгъната застроена площ от 1 174.40 кв.м. (хиляда сто седемдесет и четири цяло и четиридесет стотни квадратни метра), която жилищна сграда е построена до етап “груб строеж”, при условията на свързано застрояване на калкан до застройка № 1 /едно/ в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 3937, 3931 (първи, отреден за имоти с планоснимачни номера три хиляди деветстотин тридесет и седем и три хиляди деветстотин тридесет и едно) в квартал 318 (триста и осемнадесети) по плана на гр.Петрич, с площ на имота от 1 348 кв.м. (хиляда триста четиридесет и осем квадратни метра), при съседи на имота по скица: изток и север – улици, запад – ПИ № 4714 и юг – УПИ II – 3931, ведно с припадащите на апартамента идеални части от правото на строеж върху мястото.

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220