Парцел

Начална цена: 61200.00 лв. Покажи в EUR

1755 кв.м., Владая
Столична община, район Витоша, с. Владая, местност "Ново село"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Срок: от 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:00
Публикувана на: 12.06.2018 11:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-242 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и две), от квартал 74 (седемдесет и четвърти) по плана на град София, местност Владая, одобрен със Заповед РД 26-70-353 от 06.03.2007г., целия с площ 1755 (хиляда седемстотин петдесет и пет) кв.м., при граници: улица и от три страни имоти без планоснимачни номера, който имот е идентичен с поземлен имот 240242 (две, четири, нула, две, четири, две), местност „Ново село”, землището на село Владая, по Решение на ПК № 3258/20.09.1999г., влязло в сила на 01.06.2001г., изд. от Поземлена комисия – Община Витоша, ЕКНМ 13072. Изнесеният на публична продан недвижим имот не е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София. N.B. Посочената цена на имота е с включен ДДС!

ЧСИ

Име: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Служебен номер: 839
Телефон: 02 - 9832003
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г.С.Раковски №82, ет.1 надпартерен, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://kirezieva.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220