Земеделска земя

Начална цена: 696.00 лв. Покажи в EUR

1079 кв.м., Дълбок дол

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 20.07.2018 до 20.08.2018
Обявяване на: 21.08.2018 14:30
Публикувана на: 12.06.2018 13:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24476.27.15 по КК и КР на село Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-112/29.12.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с.Дълбок дол, п.к.5668, местност „ЖАБИ ДОЛ", с площ 1079 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин па трайно ползване: ливада, пета категория на земята при неполивни условия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 027015, при съседни имоти с идентификатори: 24476.277.1, 24476.27.16, 24476.27.1

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221