Земеделски имот

Начална цена: 960.00 лв. Покажи в EUR

2001 кв.м., Нисово
МЕСТНОСТ МАЛЪК ЛОМ - ИД 187/2018

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 09:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 072054 /нула седем две нула пет четири/, в землището на село Нисово, община Иваново, област Русе, ЕККАТЕ 51768, МЕСТНОСТ "МАЛЪК ЛОМ", площ на от 2.001 дка /два декара и един квадратен метър/, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА; при граници: имот № 072009 – ливада, имот № 000018 – залесена територия, имот № 072008 – ливада, имот № 000052 – водно течение. Върху имота има следните ограничения: 64. Защитена територия. Природен парк. Забранява се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл. 31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана на управление. 66. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона с плана за управление.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 960.00 лв.Определям всеки понеделник и сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3869
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197