Гараж

Начална цена: 86568.00 лв. Покажи в EUR

333 кв.м., РУСЕ
УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26 - ИД 291/2015

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 09:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.54 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка пет четири/,  находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. – 1/минус едно/, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 332,92 кв.м. /триста тридесет и два квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, с предназначение: ГАРАЖ В СГРАДА, заедно с 6,58% от общите части на сградата, равняващи се на 142,30 кв. м. /сто четиридесет и два квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/, заедно с прилежаща рампа с площ от 49,52 кв. м. /четиридесет и девет квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра/ и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява ПАРКИГ, находящ се на сутеренен етаж  с площ 332.92 кв. м. /триста тридесет и два квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.55; 63427.2.5633.1.52; 63427.2.5633.1.53; под обекта – няма; над обекта – 63427.2.5633.1.8; 63427.2.5633.1.7; 63427.2.5633.1.6; 63427.2.5633.1.5; 63427.2.5633.1.4; 63427.2.5633.1.9. ЦЕНА: 86 568.00 лв.ВЪРХУ ИМОТИТЕ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД И ВТОРА ПО РЕД, КАКТО И ВПИСАНА ВЪЗБРАНА В ПОЛЗА НА ВЗИСКАТЕЛЯ изпълнително дело 20158330400291Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197