Магазин

Начална цена: 93671.00 лв. Покажи в EUR

101 кв.м., РУСЕ
УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26 - ИД 291/2015

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 09:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 6 находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка три/,  находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 6 /шест/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.39 % от общите части на сградата, равняващи се на 30.92 кв. м. /тридесет квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на партерен етаж  с площ 70.40 кв.м. /седемдесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.2; 63427.2.5633.1.4 ;  под обекта – 63427.2.5633.1.52; 63427.2.5633.1.15, ведно с МАГАЗИН № 14, находящ се на партерен етаж , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.4   /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка четири/,  находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 0 /нула/, обект 14 /четиринадесет/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 29.77 кв.м. /двадесет и девет  квадратни метра и седемдесет и седем   квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 0.59 % от общите части на сградата, равняващи се на 12.72 кв. м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и два  квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/, находящ се на партерен етаж  с площ 29.77 кв.м. /двадесет и девет  квадратни метра и седемдесет и седем   квадратни дециметра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.5; 63427.2.5633.1.3;  под обекта – 63427.2.5633.1.54; 63427.2.5633.1.52; над обекта – 63427.2.5633.1.16; 63427.2.5633.1.15. По време на описа е констатирано, че самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5633.1.4 е приобщен към общите части на сградата, без четвърта преградна стена.   ЦЕНА: 93 671.00 лв. ВЪРХУ ИМОТИТЕ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД И ВТОРА ПО РЕД, КАКТО И ВПИСАНА ВЪЗБРАНА В ПОЛЗА НА ВЗИСКАТЕЛЯ изпълнително дело 20158330400291Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197