Магазин

Начална цена: 52979.00 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., РУСЕ
УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26 - ИД 291/2015

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 09:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 1 /едно/, находящ се на втори надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.30 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка три нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 2/едно/, обект 1 /едно/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 83.99 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра и деветдесет и девет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.659348 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 35.90 кв. м. /тридесет и пет квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 1 /едно/, находящ се на втори надпартерен етаж ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения съгласно чл. 92 от ЗС. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.31; 63427.2.5633.1.29; под обекта – 63427.2.5633.1.18; над обекта – 63427.2.5633.1.42; 63427.2.5633.1.41. ЦЕНА: 52 979.00 лв. ВЪРХУ ИМОТА ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД И ВТОРА ПО РЕД, , КАКТО И ВПИСАНА ВЪЗБРАНА В ПОЛЗА НА ВЗИСКАТЕЛЯ изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197