Магазин

Начална цена: 97218.00 лв. Покажи в EUR

90 кв.м., ХАРМАНЛИ
пл.Възраждане

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 09:00
Публикувана на: 13.06.2018 12:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 77181.11.8.3.34 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем точка три точка тридесет и четири/, находящ се в гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед N РД-18-9/23.03.2006г.на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра гр.София, с последно изменение със Заповед : КД-14-26-389 от 04.06.2013 г.на Началника на СГКК Хасково с адрес:гр.Харманли, п.к. 6450, пл."Възраждане" N 7 /седем/, ет.0 /етаж нула/, обект 34 /тридесет и четири/, находящ се в сграда 3/три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/ и 77181.11.9 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка девет/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/, с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1/ едно/, с площ от: 90,11 кв.м. /деветдесет цяло и единадесет стотни квадратни метра/, стар идентификатор : 777181.11.8.3.33, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото със съседи в сградата: на същия етаж : 77181.11.8.3.32, 77181.11.8.3.35, 77181.11.8.3.36; под обекта: 77181.11.8.3.31; над обекта: няма

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3871
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197