Многостаен апартамент

Начална цена: 153504.00 лв. Покажи в EUR

234 кв.м., ХАРМАНЛИ
пл.Възраждане 7

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 09:00
Публикувана на: 13.06.2018 13:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 77181.11.8.1.800 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем точка едно точка осемстотин/, находящ се в гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед N РД-18-9/23.03.2006г.на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра гр.София, с адрес:гр.Харманли, п.к. 6450, пл."Възраждане" N 7 /седем/, ет.9 /етаж девет/, обект 800 /осемстотин/, находящ се в сграда 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1/ едно/, с площ от: 234 кв.м. /двеста тридесет и четири квадратни метра/, стар идентификатор : няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото със съседи в сградата: на същия етаж : няма; под обекта: 77181.11.8.1.700; над обекта: няма

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197