Парцел

Начална цена: 4453.33 лв. Покажи в EUR

392 кв.м., АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград, ЖК"Баделема"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Срок: от 17.06.2018 до 17.07.2018
Обявяване на: 18.07.2018 14:00
Публикувана на: 13.06.2018 14:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. 1/6 /една шеста/ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.523.474 /нула нула седем нула две . пет две три . четири седем четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. / 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-590/21.12.2007 г. /21.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ПЛОВДИВ, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, площ: 392 кв.м. /триста деветдесет и два квадратни метра/, находящ се по плана на Ж. К. „Баделема” в гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 5181, квартал : 408, парцел: XV при съседи: 00702.523.475, 00702.18.30, 00702.523.473, 00702.523.515.

ЧСИ

Име: Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева
Служебен номер: 758
Телефон: 032 - 262426
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фр. Жолио Кюри No18, ет.3, офис 14
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Стефанова Обретенова - Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221