Къща

Начална цена: 4600.00 лв. Покажи в EUR

945 кв.м., Симеоновград
ул. Васил Левски № 65

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 26.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 15:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ - 124 /римско три тире арабско сто двадесет и четири/, в кв. 1 /първи/ по плана на гр. Симеоновград, одобрен със Заповед № 368/1989г., застроен с площ от 945 кв.м./деветстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с административен адрес гр. Симеоновград, ул. „Васил Левски“ № 65, ВЕДНО с ½ /една втора/ ид.ч. от построените в него: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, при граници на имота: от изток – улица; от запад – улица; от север – УПИ ІІ-126, собственост на Тилю Вълев Делчев; от юг-УПИ ІV-123, собственост на н-ци на Иван Грозев Белчев, съгласно Договор № 8/10.09.2008г. на Община Симеоновград. При извършване на описа се установи, че гаражът се е срутил, в имота няма сграда лятна кухня, както и че същият не се стопанисва в момента. Жилищната сграда е с ПВЦ – дограма, стени тапети, подове балатум;

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3869
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197