Земеделска земя

Начална цена: 1019.25 лв. Покажи в EUR

6033 кв.м., Поляново
м. Кайряка

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 26.07.2018 11:00
Публикувана на: 13.06.2018 15:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с номер 075003 /нула седемдесет и пет хиляда и трети/ в землището на село Поляново, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ: 57434, с площ от 6.033 дка /шест декара и тридесет и три хилядни от декара/, с начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ДЕВЕТА, в местността "КАЙРЯКА", при граници и съседи: имот № 002115- Полски път, имот № 002120- полски път, двата на Община Харманли , имот № 075007- нива на Пенка Делчева Димитрова, имот № 075004- нива на Иван Янчев Добрев

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197